10 CLICHÉS OVER DE VERTAALWERELD

1. ALLE VERTALERS GEBRUIKEN GOOGLE TRANSLATE

 Google Translate is een hulpmiddel dat handig kan zijn voor een persoon die de taal helemaal niet spreekt. Het kan helpen bij het begrijpen- in grote lijnen- van de inhoud van een document. Maar vertalers gebruiken deze tool niet.

Het is zeer onbetrouwbaar, aangezien de vertalingen meestal niet kloppen en onprofessioneel zijn. Het programma kan de nuances van een taal niet begrijpen, en beschikt niet over het essentiële gevoel van een menselijke vertaler.

 Het resultaat? Grappige of excentrieke vertalingen, die zeer ongeschikt zijn voor professionele communicatie.

Google Translate is ook niet geschikt voor officiële of beëdigde vertalingen, aangezien het per definitie niet mogelijk is om een vertaling te certificeren of beëdigen via deze tool.

Als je een vertaler kent die Google Translate gebruikt, is hij/zij waarschijnlijk geen echte vertaler, en ben je opgelicht geweest.

2. VERTALEN IS HETZELFDE ALS TOLKEN

Bij deze het fundamentele verschil dat alles samenvat: een vertaler schrijft en een tolk spreekt.

Beiden zijn vaak gerelateerd aan elkaar en hebben overeenkomsten, zoals de noodzaak om tweetalig te zijn, de talen op perfecte manier te beheren, en om het werkgebied te kennen (dit kan op technisch, juridisch, internationaal, enz. gebied zijn). Ondanks deze overeenkomsten zijn er echter andere vaardigheden nodig voor vertalen en tolken.

Tolken moeten gegevens snel kunnen verwerken, aangezien ze de mogelijkheid niet hebben om woorden op te zoeken in een woordenboek: ze luisteren naar het gesprek in hun taal en zetten het direct om in een andere taal (in principe).

Binnen het tolken bestaan verschillende categorieën met verschillende eisen: simultaan tolken (de spreker praat terwijl de tolk herformuleert in andere taal), fluistertolken (hetzelfde, maar fluisterend), consecutief tolken (de spreker praat zonder onderbreking, daarna geeft de tolk zijn/haar versie in de andere taal), verbindingstolken…

Tolken werken voornamelijk met hun hersenen, hun gehoor en hun stem.

Vertalers gebruiken echter hun hersenen en hun handen (om te schrijven). Vertaler zijn betekent het lezen, verwerken en herformuleren van gegevens op papier. De vertaler heeft de verplichting om niet op te vallen: het mag niet zichtbaar zijn dat een vertaalde tekst precies… een vertaling is. Alles moet logisch en normaal klinken.

3. TWEETALIG ZIJN WIL ZEGGEN DAT JE KAN VERTALEN

Tweetalig zijn is een vereiste om vertaler te kunnen zijn, maar dat is verreweg het enige wat er voor nodig is. De eerste en voornaamste vereiste is om beide talen op perfecte manier te beheren in een werkomgeving.

Een vertaler heeft ook een hoge dosis gezond verstand nodig. Hij/zij moet de tekst in de brontaal begrijpen om het daarna om te zetten naar de doeltaal, binnen hetzelfde kader van cultuur, linguïstiek en logica, en zelfs de geschiedenis van de doeltaal.

Vertalers moeten weten dat hun ervaring met taal niet absoluut of definitief is. Ze moeten zichzelf constant kunnen afvragen of alles klopt en ze moeten hun werk continu verantwoorden. Een bepaalde manier van vertalen kan niet zomaar worden verantwoord met “het klinkt beter zo”: het moet de beste vertaling zijn uit alle mogelijke vertalingen binnen het gegeven kader.

Vertalers moeten het thema van de tekst die ze vertalen goed begrijpen. Als dit niet het geval is, zal de vertaling een ramp zijn, en zal de tekst niet duidelijk zijn voor degene die het document leest.

4. IN HET BUITENLAND WONEN IS MEER DAN GENOEG OM VERTALER TE KUNNEN ZIJN

Als je in het buitenland woont, wordt je omringt door de taal en cultuur van dat land. Het is zonder twijfel een van de beste manier om een taal te leren, aangezien je zo de taal direct en snel kan toepassen.

Dit betekent echter niet dat je vertaler kan zijn, maar het kan wel helpen. Om vertaler te zijn heb je de vaardigheden nodig die we hebben omschreven in punt 3.

 

5. IEDEREEN KAN OFFICIËLE VERTALER WORDEN

Om officiële of beëdigde vertaler te zijn moet je je kwalificeren als deskundige vertaler. Afhankelijk van het land, kan dit bij de rechtbank, bij een vertaalinstituut of bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Om deskundige vertaler te worden moet je eerst een universitaire opleiding hebben om je beroep als vertaler uit te kunnen voeren. Daarna moet je een vertaalexamen doen en als je slaagt voor het examen, ben je gekwalificeerd.

Nadat je dit proces hebt doorlopen kan je te werk gaan als beëdigd vertaler.

 

6. HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN IS GOEDKOOP

Vertaler is een beroep dat bepaalde capaciteiten vereist, zoals eerder aangegeven. Het is voornamelijk intellectueel werk. Het vergt veel concentratie, onderzoek, verificatie, vergelijking, en boven alles, veel tijd.

Hierdoor zijn vertalingen niet goedkoop. Het is een proces dat tijd kost en waar speciale vaardigheden voor nodig zijn, waar kosten aan vast zitten. Als ze een vertaling voor je maken voor niets, of bijna niets, vertrouw er dan niet op dat dit een goede vertaling zal zijn, want de persoon die die vertaling heeft gemaakt zal waarschijnlijk niet gekwalificeerd zijn om dit werk te doen.

Je kan uiteindelijk veel geld verliezen, of je geloofwaardigheid.

7. VERTALERS KUNNEN VERTALEN NAAR EEN TAAL DIE NIET HUN MOEDERTAAL IS

Vertalen naar een taal die niet je moedertaal is toont gebrek aan professionele ethiek. Hoe goed een vertaler de doeltaal ook spreekt, als het niet zijn of haar moedertaal is, zal de tekst niet dezelfde nuances, details of specifieke omschrijvingen hebben als de brontekst.

Kies altijd vertalers waarvan de doeltaal hun moedertaal is.

8. HET IS NIET NODIG OM EEN VERTALING NA TE KIJKEN

Hoeveel inspanning we ook leveren voor een vertaalproject, het is altijd nodig om alles na te kijken. Er kunnen altijd foutjes opduiken. Daarom kijken we ons werk altijd goed na voordat we de documenten inleveren aan de klant, zodat de vertaling foutloos is.

9. VERTALERS KENNEN HET WOORDENBOEK UIT HUN HOOFD

Het werk van een vertaler is niet om een woordenboek te zijn. Het woordenboek is juist een van de middelen die het vaakst gebruikt wordt door vertalers, naast vertaalgeheugen, woordenlijsten, tekstcorpora, enz.

Een woordenboek uit je hoofd leren is een vrijwel onmogelijke prestatie, en zeker niet haalbaar voor iedereen. Je kan een vertaler vragen hoe je een bepaald woord zegt in een andere taal. Maar verbaas je niet als hij/zij antwoordt dat ze het niet zeker weten en meer informatie nodig hebben over de context. Dit is normaal omdat vertalers geen woordenboek zijn.

10.   EEN SLECHT VERTAALDE FILMTITEL IS DE SCHULD VAN DE VERTALER

 Vraag je je weleens af, “Maar wat is dit?” bij het zien van een filmposter met een titel die niets te maken heeft met het origineel? Raar maar waar: het is niet de schuld van de vertaler.

Vertalers maken meestal suggesties voor de titel van een film die ze vertaald hebben. De eindbeslissing ligt echter bij de uitgevers van de film, die de titel kiezen die het best verkoopt. De definitieve titel wordt gekozen vanuit een commercieel standpunt. Dit kan echter tot afwijkende titels leiden zoals in het geval van de film “Hangover” die in het Frans werd vertaald naar “Very bad trip” of “Wat is er gisteren gebeurd?” in Latijns Amerika.

Scroll naar boven