HET VERTALEN VAN HET BEWIJS VAN GOED GEDRAG

Een bewijs van goed gedrag is een document dat vaak nodig is voor een visumaanvraag voor vast verblijf in het buitenland. Als het document niet in de taal is van het land waar je de aanvraag gaat doen, moet je het laten vertalen door een officieel vertaalbureau zoals 9h05.

In het geval van visumaanvragen in het buitenland, moet het bewijs van goed gedrag vertaald worden naar de taal van het land van bestemming, zoals naar het Engels voor de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk of Australië, naar het Frans voor Frankrijk, Canada, België, Zwitserland of een ander Franstalig land, naar het Italiaans voor Italië, naar het Duits voor Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, naar het Nederlands voor Nederland of België, naar het Portugees voor Brazilië of Portugal, enzovoorts.

Dit document wordt gebruikt om aan te tonen dat de desbetreffende burger geen gevangenisstraf heeft gehad en dat het bovendien veilig is om toe te staan dat deze persoon in het land verblijft als immigrant of inwoner.

9h05 is een gecertificeerd vertaalbureau met wereldwijde erkenning, gekwalificeerd voor het uitvoeren van officiële en beëdigde vertalingen, in alle talen die we beheren (Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Duits, Russisch, Roemeens, Pools, Nederlands, Catalaans, Galicisch, Kichwa, Arabisch, Chinees en Noors).

Het is ook belangrijk om te weten dat alle documenten die door een officiële instantie zijn afgegeven, of documenten met een officieel karakter, moeten worden vertaald door een officieel gewaarmerkt en gekwalificeerd vertaalbureau, zoals 9h05.

De internationale structuur van 9h05, de mogelijkheid om beëdigde vertalingen uit te voeren, en internationale certificering zijn belangrijke voordelen van ons bureau met vestigingen in de Verenigde Staten, Ecuador, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Australië.