VERTALINGEN VAN GETUIGSCHRIFTEN VAN AFSTUDEREN

Een getuigschrift van afstuderen bevestigt het succesvol afronden van een opleiding, zowel voor de middelbare school als de universiteit. Je krijgt dit document van de onderwijsinstantie waar je les hebt gevolgd, met de handtekeningen van de autoriteiten die de instantie vertegenwoordigen. Het document wordt daarna geregistreerd bij de lokale instanties in het land waar je je diploma hebt gehaald.

Dit getuigschrift is heel belangrijk, aangezien er verschillende onderwijsinstanties zijn die éérst dit document afgeven aan de leerlingen, en later pas de officiële diploma. Het getuigschrift bevat informatie over de gegevens van de student, en het algemene cijfer dat de student heeft gehaald bij het voltooien van het desbetreffende studieprogramma. Aangezien het om je eindcijfer gaat, moet het getuigschrift van afstuderen zo exact mogelijk vertaald worden, zodat alle relevante informatie op een duidelijke manier wordt weergegeven in de vertaling.

Het is een onschendbaar en uniek document, en daarom is het heel belangrijk dat er geen fouten staan in de vertaling. Voor die reden is het aan te raden om de vertaling te laten maken door een gecertifieerd vertaalbureau met geldige licenties en met ervaring in het vertalen van dit soort documenten. Het vertaalbureau is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de klant, door middel van het verschaffen van informatie over het soort vertaling dat nodig is afhankelijk van het land waar in je het document gaat gebruiken.

In bepaalde gevallen geven onderwijsinstanties het document af in de vereiste taal. Er staan echter vaak fouten in vanwege het groot aantal studenten dat deze dienst aanvraagt, en het feit dat er daardoor geen tijd is om de vertaling goed na te kijken. Om dit soort fouten te voorkomen, die ervoor kunnen zorgen dat je niet wordt toegelaten tot een opleiding, is het beter om een officieel vertaalbureau in te schakelen met vertalers die zich 100% kunnen concentreren op het vertalen van uw getuigschrift van afstuderen.

Meer informatie over onze diensten, vertalingen, tarieven, en filosofie kunt u vinden op onze website.